Kokuyo vietnam
Ngôn ngữ:

Hình thành và phát triển

Cập nhật: 10:57 | 04/08/2015

Tên giao dịch KOKUYO Co.,Ltd.
Trụ sở chính Số 537-8686 6-1-1 Oimazato-minami, Higashinari-ku, Osaka City, Osaka
Tel(06)6976-1221 
Ngày thành lập Tháng 10 năm 1905
Chủ tịch Akihiro Kuroda

Số lao động 5664 người (tính đến cuối năm 2008)
Vốn 15.8 tỉ Yên
Tổng doanh số 326.1 tỉ Yên (năm 2008)

1905 ZENTARO KURODA establishes KURODA HIYOSHI-TEN; 
 company begins manufacture of Japanese-style bookkeeping materials. 
1908 Production of Japanese-style account books begins. 
1913 Production of Western-style account books begins. 
1914 Company name changed to KURODA KOKKODO.
 Production of letter paper and document begins. 
1917 "KOKUYO" brand name established. 
1930 Production of binders begins. 
1938 Company reorganized as KURODA KOKKODO UNLIMITED PARTNERSHIP. 
1949 Company reorganized as KURODA KOKKODO CO., LTD.; ZENTARO KURODA
 becomes president. 
1950 Exclusing Agents established. 
1956 Sales of Flat File products begins. 
1957 "NATIONAL EXCLUSING KOKUYO AGENTS ASSOCIATION" formed. 
1960 ZENTARO KURODA becomes company chairman; SHONOSUKE KURODA is
 promoted from vice president to president.
 Sales of filing cabinets begins. 
1961 Company name changed to KOKUYO Co., Ltd. 
1961 YAO Plant begins operation as a paper product plant. 
1962 JAPAN STATIONERY INDUSTRY CO., LTD. Established
 (now KOKUYO STATIONERY INDUSTRY CO., LTD.). 
1963 Sales of photo albums begins. 
1964 Company reaches ¥10,000 million sales mark. 
1965 Sales of steel desks begins. 
1966 Sales of office chairs begins. 
1968 KOKUYO retailers form "KOKUYO JEWELRY MEMBERS" organization. 
1969 Head office building completed.Exclusing Agents renamed as
 "SOKATSUTEN.". Sales of dividers begins. 
1970 Sales of PRITT Stick glue begins. 
1971 KASHIWARA Plant (now KINKI OSL Co., Ltd.) begins manufacture of
 steel desks.
 Company becomes listed in the second section of both the TOKYO Stock Exchange and
  the OSAKA Stock Exchange. 
1972 Company becomes listed in the first section of the TOKYO and OSAKA stock exchanges. 
1973 Company reaches ¥50,000 million sales mark. 
1975 Sales of Campus Notebooks begins. 
1978 OSAKA showroom completed. 
1979 TOKYO SHINAGAWA Building completed in Tokyo.
 Company reaches ¥100,000 million sales mark. 
1982 TOKYO showroom completed. 
1983 Sales of BIO-TECH chairs begins. 
1985 SHONOSUKE KURODA becomes company chairman; YASUNOSUKE KURODA is
 promoted from vice president to president. 
1986 KOKUYO MEIBEL CO., LTD. begins operation at OKAYAMA Plant 
 as a divider production facility. 
1987 Sales of business wall Type A products begins. 
1988 Company becomes listed in the first section of the NAGOYA Stock Exchange.
 Company reaches ¥200,000 million sales mark.
 Sales of MX desk systems begins.  
1989 AKIHIRO KURODA is promoted from vice president to president. 
1991 Company reaches ¥300,000 million sales mark. 
1993 MIE Plant begins operation as a steel desk production facility. 
1994 SHIBAYAMA Plant begins operation as an OA flooring production facility. 
1996 KOKUYO INTENATIONAL (HONG KONG) CO., LTD. established.
 KOKUYO-IK (THAILAND) CO., LTD. established. 
1997 KOKUYO (MALAYSIA) SDN. BHD. established.
 SHANGHAI KOKUYO HERO STATIONERY CO., LTD. established. 
1998 KOKUYO U.S.A., INC. established. 
1999 KOKUYO EUROPE GmbH. established.
 KOKUYO LOGITEM CO., LTD. established.
 Sales of universal-design products begins. 
2000 Company obtains ISO14001 Multi-Site System certification.
 KOKUYO OFFICE SYSTEM CO., LTD. established.
 KOKUYO BUSINESS SERVICE CO., LTD. established.
 KOKUYO INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN. BHD.established. 
2001 KAUNET CO., LTD. begins online sales of office supplies.
 Sales of AGATA chairs begins. 
2002 KOKUYO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. established.
2005 KOKUYO VIETNAM (VIETNAM) CO., LTD. established.
2006 KOKUYO VIETNAM (VIETNAM) CO., LTD. start production.

Lên trên