Kokuyo vietnam
Ngôn ngữ:

Giấy kiểm tra kẻ ngang có lề

Mã sản phẩm : TP-BR70G-25

Dòng kẻ:   Kẻ ngang có lề

Kích thước:   179 x 252mm

Định lượng:   70 g/m2

Số lượng:   25 tờ đôi

Chia sẻ sản phẩm này với bạn bè của bạn

  • Ý nghĩa sản phẩm
  • Đặc điểm nổi bật

• Giúp bạn xử lý kịp thời các bài kiểm tra đột xuất.

• Tiết kiệm nhiều thời gian chuẩn bị hơn, tạo tâm lý thoải mái cho bài làm đạt kết quả cao nhất.

• Bổ sung hệ thống đánh dấu số thông minh.

Lên trên